Rikoksesta epäillyllä on oikeus käyttää avustajaa jo poliisin suorittamassa kuulustelussa.

Rikosjuttujen käsittelyssä puolustajana voi toimia julkinen oikeusavustaja, asianajaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja eli niin sanottu lupalakimies, joka on suorittanut asianajajatutkinnon. Puolustajaksi määrätään yleensä rikoksesta epäillyn itsensä esittämä henkilö.

Rikoksesta epäilty voi myös itse huolehtia puolustuksestaan esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Joissakin tapauksissa hänelle on määrättävä julkinen puolustaja, esimerkiksi jos häntä epäillään tai hänelle vaaditaan rangaistusta rikoksesta, josta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin neljä kuukautta vankeutta.

Jos kyseessä on törkeä rikos, tai henkilö on pidätetty tai vangittu, niin hänelle määrätään pyynnöstä puolustaja. Tuomioistuin voi määrätä puolustajan myös alle 18-vuotiaalle tai henkilölle, joka ei kykene itse puolustamaan itseään. Tällöin puolustajan saa riippumatta taloudellisesta tilanteesta. Puolustajan palkkio maksetaan valtion varoista.

Mikäli tuomioistuin tuomitsee henkilön rikoksesta, niin hänet voidaan velvoittaa maksamaan puolustajan palkkio valtiolle, jos hänellä ei ole tulojen perusteella oikeutta oikeusapuun.

Toimistomme juristit ovat toimineet rikoksesta epäillyn ja vastaajan avustajina erilaisissa rikosjutuissa esitutkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyissä.

Avainsanat: , , , , ,