Tapaamissopimus voidaan tehdä sopimuksella, jolloin lapsen vanhemmat tekevät sopimuksen keskenään tapaamisoikeudesta. Tapaamissopimuksessa määritellään, kenen luona lapsi asuu ja miten lapsi pitää yhteyttä ja saa tavata vanhempaansa, jonka luona ei asu.

Tapaamisoikeuden tarkoitus on taata lapselle oikeus tavata vanhempaansa. Tapaamisoikeus onkin siten nimenomaisesti lapselle kuuluva oikeus. Tämä tulisi aina muistaa erotilanteessa.

Sopimus lapsen tapaamisoikeudesta on tehtävä kirjallisesti. Sopimus on esitettävä vahvistettavaksi lapsen kotikunnan (lapsen asuinpaikka) sosiaalilautakunnalle. Kyseinen sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus on täytäntöönpantavissa kuten tuomioistuimenkin antama päätös, joka on lainvoimainen. Tuomioistuimesta voi hakea päätöksen, ellei vanhemmat saa sovittua asiaa. Mikäli sovintoa ei saada aikaiseksi keskinäisin neuvotteluin voi asiaa kuitenkin vielä yrittää sopia tuomioistuinsovittelussa.

Mikäli vanhemmilla on täytäntöönpantavissa oleva sopimus (sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus tapaamisoikeudesta tai tuomioistuimen päätös tai tuomioistuimen sovittelussa vahvistama sopimus) lapsen tapaamisoikeudesta eivätkä tapaamiset toteudu, voidaan tuomioistuimelta hakea lapsen tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa.

Mikäli lapsi on täyttänyt 12 vuotta, tai lapsen kehitystaso huomioiden hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomioita, ei tapaamisoikeuden täytäntöönpanoon saa ryhtyä vasten lapsen tahtoa. Täytäntöönpanoa ei voida myöskään tehdä, mikäli tapaava vanhempi vastustaa täytäntöönpanoa. Tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa tulee hakea kirjallisesti. Hakemukseen tulee liittää tehty sopimus, jonka perusteella täytäntöönpanoa haetaan.

Avainsanat: , ,