Rikoksen uhriksi joutunut henkilö voi käyttää lakimiesavustajaa rikosilmoituksen tekemisestä oikeudenkäyntiin saakka.

Kun poliisi ryhtyy selvittämään epäiltyä rikosta, niin uhrilla (asianomistaja) on oikeus ottaa kuulusteluihin mukaansa avuksi asianajaja / lakimies. Hän laatii tarvittaessa asiasta loppulausunnon, kun poliisitutkinta on valmistunut.

Asia siirtyy sen jälkeen syyttäjälle syyteharkintaan. Jos syyttäjä tekee asiassa syyttämättäjättämispäätöksen sen pohjalta, ettei asiassa ole aihetta epäillä rikosta, voi uhri halutessaan ajaa rikossyytettä. Tällaisessa tilanteessa on hyvä ottaa yhteys lakimieheen.

Asia etenee rikoksen tekopaikan käräjäoikeuteen, jos syyttäjä päätyy nostamaan syytteen. Syyttäjä laatii haastehakemuksen.

Käräjäoikeus pyytää asianomistajalta kirjallisesti vaatimuksia. Tässä vaiheessa on syytä kääntyä lakimiehen puoleen. Hän laatii vaatimuskirjelmän ja arvioi, minkälaisia vaatimuksia esimerkiksi vahingonkorvauksista on mahdollista esittää. Vaatimukset voivat koskea esimerkiksi rikoksen seurauksena turmeltunutta tai hävitettyä omaisuutta, henkilövahinkoa tai rikoksen takia aiheutuneita henkisiä kärsimyksiä.

Ennen käräjäoikeuden istuntoa lakimies käy yhdessä asianomistajan kanssa läpi oikeudenkäynnin kulkua. Asianomistajan kanssa keskustellaan myös oikeudenkäynnissä esitettävistä kysymyksistä.

Mikäli kyseessä on esimerkiksi lähisuhdeväkivalta- tai seksuaalirikos, tuomioistuin voi määrätä uhrille oikeusavustajan. Tällöin valtio maksaa oikeusavustajan palkkion.

Rikosasian käsittelyssä voi vaatia tekijältä korvauksia aiheutetuista vahingoista. Niistä voi ilmoittaa jo esitutkintavaiheessa (mikäli vahingot ovat jo selvillä) tai viimeistään tuomioistuinkäsittelyssä. Korvauksia voi vaatia esimerkiksi omaisuusvahingoista, sairaalakuluista, kivusta ja särystä sekä myös henkisestä kärsimyksestä.

Vastaaja voidaan tuomita maksamaan asianomistajalle korvauksia. Jos hänellä ei ole varoja, voi Valtiokonttorilta hakea korvauksia. Rikoksen uhrille voidaan maksaa korvausta valtion varoista henkilövahingoista ja kärsimyksestä. Vain poikkeustapauksissa korvataan taloudellisia tai esinevahinkoja.

Toimistomme juristit ovat toimineet asianomistajan avustajina erilaisissa rikosjutuissa.

Avainsanat: , , , , , , , ,