Henkilön menehdyttyä laaditaan kuolleesta henkilöstä perunkirjoitusta varten katkeamaton sukuselvitys 15 ikävuodesta lähtien kuolinpäivään saakka.

Sukuselvityksestä on nähtävänä kuolleen henkilön tietojen lisäksi henkilön muutot sekä myös muutot ulkomaille ja ulkomailta takaisin Suomeen. Sukuselvityksestä on nähtävänä myös tiedot vainajan puolisoista (avioliittotiedot) ja tiedot vainajan lapsista.

Mikäli henkilö on 15-vuotta täytettyään ollut kirjoilla ulkomailla, tulee sukuselvitys tilata ulkomailta ulkomaan viranomaiselta.

Mikäli vainajalla ei ole jäänyt rintaperillisiä, tulee sukuselvitys laadittavaksi laajempana. Sukuselvityksen avulla tutkitaan, ketkä ovat kuolinpesän osakkaita.

Avainsanat: ,