Laki lähestymiskiellosta 1:1 §: Henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan tai muun vakavan häirinnän torjumiseksi voidaan määrätä lähestymiskielto.

Jos itsensä uhatuksi tunteva henkilö ja henkilö, jota vastaan kieltoa pyydetään, asuvat vakituisesti samassa asunnossa, lähestymiskielto voidaan määrätä henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan torjumiseksi (perheen sisäinen lähestymiskielto).

Lain tarkoitus on ennaltaehkäistä rikoksia ja lisäksi parantaa mahdollisuuksia puuttua vakavaan häirintään.

Voit pyytää lähestymiskieltoa, jos tunnet itsesi perustellusti jonkin toisen henkilön uhkaamaksi tai häiritsemäksi. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi puolison tai ex-puolison väkivalta, uhkailu tai häirintä. Myös silloin, jos aikuinen lapsi pahoinpitelee iäkästä vanhempaansa lähestymiskieltoa voi hakea.

Lähestymiskielto haetaan kirjallisesti tai suullisesti poliisilta tai suoraan käräjäoikeudelta.

Pidättämiseen oikeutettu virkamies eli poliisi, syyttäjä tai käräjäoikeus, voi määrätä heti voimaan tulevan väliaikaisen lähestymiskiellon. Jos poliisi on poistanut uhkaavasti käyttäytyneen henkilön kotoaan, hänet on otettu säilöön ja rikoksen uhka on todennäköinen, niin poliisi määrää usein perheen sisäisen lähestymiskiellon.

Perheen sisäinen lähestymiskielto

Perheen sisäinen lähestymiskielto voidaan määrätä laajennettunakin, jolloin lähestymiskieltoon määrätty ei saa esimerkiksi oleilla yhteisen asunnon lähistöllä. Silloin kun henkilölle on määrätty perheen sisäinen lähestymiskielto, on hänen poistuttava asunnosta, eikä hän saa palata sinne. Hän ei saa ottaa yhteyttä henkilöön, jota lähestymiskiellolla suojataan. Kieltoon määrätty ei myöskään saa tarkkailla tai seurata henkilöä, jota kiellolla suojataan.

Perusmuotoinen lähestymiskielto

Perusmuotoisella lähestymiskiellolla tarkoitetaan sitä, että kieltoon määrätty ei saa tavata, ottaa yhteyttä tai yrittää yhteydenottoa henkilöön, jota kiellolla suojataan. Kiellettyjä ovat myös tarkkailu ja seuraaminen.

Laajennettu lähestymiskielto

Laajennettuun lähestymiskieltoon määrätty ei saa oleskella tietyillä alueilla. Tämä tarkoittaa vaikkapa suojattavan henkilön asunnon, työpaikan tai muun määrätyn paikan läheisyyttä.

Lähestymiskielto voidaan määrätä enintään vuodeksi, perheen sisäinen lähestymiskielto voidaan määrätä enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kielto tulee voimaan, kun käräjäoikeus tekee ratkaisun kieltoon määräämisestä. Kielto voidaan myös uudistaa, jolloin se voidaan määrätä enintään kahdeksi vuodeksi. Kiellon uudistamista voi pyytää ennen edellisen kiellon päättymistä.

Avainsanat: , , , ,