Asiantuntevat
asianajopalvelut
luottamuksella.

Asianajotoimisto Eija Heikkinen Oy:n toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Pudasjärvellä, Rovaniemellä ja Ylivieskassa. Tarjoamme palveluitamme myös muilla paikkakunnilla.

Tarjoamme ammattitaitoista asiakaslähtöistä asianajo / lakipalvelua kustannustehokkaasti. Asianajaja / lupalakimies toimii asiakasta kunnioittaen luottamuksella sekä asianajajaliiton valvonnan alla.

Tavoitteena nopea ja mahdollisimman paras lopputulos asiakkaan etua ajatellen eri ongelmatilanteissa asiakkaan kustannuksia säästäen.

Palveluitamme

Hoidamme laaja-alaisesti yksityishenkilöiden erilaisia juridisia toimeksiantoja. Laadimme asiakirjoja, annamme juridista neuvontaa, pyrimme löytämään ratkaisuja erimielisyyksiin sekä avustamme oikeudenkäynneissä. Osallisten väliset riitakysymykset, kuten vaikeatkin hometalo- ja asuntokauppariidat sekä sotkuiset perinnönjaot ja ositukset sekä lapsiin erotilanteessa liittyvät kiistat ja monet muut vaikeat perheitä kohtaavat asiat ovat meille arkipäivää.