Asunnon osto on suuri taloudellinen päätös. Siihen kannattaa paneutua huolellisesti.

Kiinteistöoikeudella tarkoitetaan oikeustieteessä oikeudenalaa, jonka piiriin kuuluvat muun muassa kiinteistöyksiköiden ja niiden käyttösuhteiden muodostaminen (esimerkiksi rasitteet). Lisäksi kiinteistöoikeuteen kuuluvat kiinteistön käyttösopimukset ja esimerkiksi maanvuokra.

Kiinteistön kauppaa sääntelee maakaari ja asunto-osakkeiden kauppaa asuntokauppalaki. Molemmat lait asettavat kaupan osapuolille erinäisiä velvollisuuksia, sillä laeissa säädetään moninaisista ostajan ja myyjän velvollisuuksista jo ennen kaupan tekoa sekä kaupanteon jälkeisistä velvollisuuksista ja vastuista.

Koska kiinteistön tai asunnon kauppa on hyvin usealle ihmiselle yksi elämän suurimpia taloudellisia päätöksiä, puhutaan siis merkittävästä lainsäädännöstä. Varautuminen kiinteistö- ja asuntokauppaan liittyviin riskeihin on haastavaa. Täydellinen varautuminen jopa mahdotonta. Tämän vuoksi sekä myyjä että myös ostaja saattavat joutua käymään läpi ja selvittämään erinäisiä kaupan kohteen virheitä myös kaupanteon jälkeen, kuten hometaloriidat. Toisinaan vaatimukset saattavat kohdistua myös johonkin kolmanteen osapuoleen, kuten kiinteistönvälittäjään tai kuntokartoittajaan.

Edellä mainittujen lakien lisäksi asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyy myös paljon lakitekstiin kirjoittamatonta oikeuskäytäntöä. Tämänkin vuoksi on eri ongelmatilanteiden alkuvaiheessa viisasta ohjautua pyytämään apua asiantuntijoilta. Kun käymme läpi asunto-osakkeiden kauppaa, joudumme toteamaan, että osapuolten asemaan vaikuttavat myös asunto-osakeyhtiölaki ja päätökset, jotka on tehty asunto-osakeyhtiössä.

Toimistollamme löytyy perehtyneisyyttä erinäisiin kiinteistöriitojen käsittelyyn niin ostajan kuin myyjänkin asemassa.  Koska asunto- ja kiinteistökauppariitoja koskevat oikeudenkäynnit ovat taloudellisesti riski, pyrimme pääsemään aina ensisijaisesti sovintoon osapuolten välillä. Sovinnon löytäminen ei kuitenkaan ole mahdollista ilman riittävää tietoa asiasta. Sovintojen tekemisellä on sopimuksesta riippuen merkittäviäkin seurauksia. Vääränlainen sopimus voi aiheuttaa menetyksiä, joita ei ole tarkoitettu sopimusta tehtäessä. Kaupan kohteen virheet ja niiden vaikutukset on syytä selvittää jo sopimuksentekovaiheessa huolellisesti kustannukset huomioiden.

Yrityksistä huolimatta sovintoon ei kuitenkaan ole aina mahdollista päästä. Ellei sovintoa synny, turvaudutaan tuomioistuimeen, josta haetaan ratkaisu asiaan. Mikäli asia käsitellään tuomioistuimessa, merkittävään rooliin tulevat asiantuntijaraportit sekä todistaminen ja todisteet. Kustannusten kattamiseen voidaan hakea vakuutusyhtiöstä oikeusturvaa tai oikeusapua. Autamme teitä myös oikeusturvan/oikeusavun hakemisessa.

Avainsanoja: kiinteistöriita, hometalo, kaupan reklamaatio, kohtuullinen aika, maakaari, asuntokauppalaki, kaupan virhe.

Avainsanat: , , , , ,