Lahjakirjan laatiminen kannattaa

Mikäli haluat lahjoittaa esimerkiksi kiinteistön, on lahjoituksesta tehtävä kiinteistön lahjakirja eli maakaaren määrämuodot täyttävä lahjakirja. Jos kyse on esimerkiksi kiinteistön lahjoittamisesta, voi lahjoittaja pidättää siihen hallintaoikeuden. Hallintaoikeus pienentää lahjansaajan lahjaveroa. Hallintaoikeuden pidättämisellä on omat vaikutuksensa, joten mikäli hallintaoikeutta ei todellisuudessa ole tarkoitus käyttää, ei siitä tule laittaa mainintaa lahjakirjaan.

Lahjakirja on hyvä laatia myös muista lahjoituksista. Lahjakirja on laadittava esimerkiksi myös, kun halutaan sulkea pois rintaperillisen aviopuolison avio-oikeus lahjoituksen kohteeseen.

Myös silloin, kun annetaan useampia, pienempiäkin rahalahjoja, on myös niistä hyvä tehdä lahjakirja. Lahjakirjojen päiväysten perusteella voidaan katsoa, kertyykö erinäisistä lahjoituksista lahjaveroa. Mikäli lahjoitusten yhteismäärä yltää kolmen vuoden sisällä 5.000,00 euroon, on lahjat verotettavaa lahjaa. Lahjoittaja voi siis antaa alle 5.000,00 euron arvosta lahjoja samalle henkilölle 3 vuoden välein. Lahjakirjan laatiminen saattaa säästää myös myöhemmin perintöriidoissa ennakkoperintöväitteiltä.

Ennen perittävän kuolemaa annettut pienemmätkin lahjat tulee huomioida antajan perukirjassa, jos lahjoitus on tehty kolmen vuoden sisällä ennen kuolemaa. Tämä myös silloin, kun lahjaa ei ole tarkoitettu huomioitavaksi ennakkoperintönä.

Rintaperillisen kohdalla lahjakirjassa on syytä mainita, onko kyseinen lahja huomioitava myöhemmin ennakkoperintönä. Mikäli lahjoitus on annettu määtäyksellä, ettei lahjaa huomioida ennakkoperintönä, ei lahjaa pääsäännön mukaan oteta huomioon perinnönjaossa. Jos lahjakirjassa ei ole mainintaa lahjasta, lahjoitus voidaan katsoa saajansa ennakkoperinnöksi mikäli ennakkoperinnön edellytykset muutoin täyttyvät.

Lahjakirjaan on tulee merkitä lahjoittajan ja lahjansaajan tiedot ja myös heidän mahdollinen sukulaisuussuhteensa on hyvä merkitä. Lahjakirja tulee allekirjoittaa ja päivätä.

Toimistomme juristit ovat laatinut useita lahjakirjoja. He neuvovat yksilöllisten lahjakirjojen laatimisessa.

Avainsanat: , , ,