Tapahtukoon minun hoitotahtoni

Hoitotahto on hyvä laatia iästä riippumatta. Hoitotahdolla voi määrätä oman tahtonsa, mikäli joutuu sairaala- tai laitoshoitoon. Hoitotahto sitoo hoitohenkilökunnan lisäksi omaisia.

Hoitotahto on yksi osa ihmisen itsemääräämisoikeutta. Se tarkoittaa oikeutta määrätä itsestään ja toimistaan. Itsemääräämisoikeus on myös osa perusoikeuksiimme kuuluvaa oikeutta liittyen henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen.  

Hoitotahdon voi laatia valmiille lomakkeelle. Hoitotahdon voi kirjoittaa myös itse. Hoitotahto on päivättävä ja allekirjoitettava. Suositeltavaa on, että hoitotahdon todistaa kaksi esteetöntä henkilöä. Hoitotahdon voi ilmaista myös suullisesti, mutta syytä kirjata potilastietoihin.

Hoitotahto on hyvä päivittää säännöllisesti ja tehdä päivityksestä merkintä asiakirjaan. Päivitys on kirjattava myös sosiaalihuollon tietoihin sekä terveyden- ja sairaanhoidossa potilasasiakirjoihin.

Hoitotahdossa voi ilmaista omaa hoitoa koskevat määräykset esimerkiksi elvytyskiellosta ja lääketieteellisiin tutkimuksiin osallistumisesta. Hoitotahto velvoittaa terveydenhuoltohenkilökuntaa. Asiakirjalla voi myös antaa suostumuksen siitä, keille henkilöille omia tietoja saa antaa. Lisäksi siinä voi ilmaista esimerkiksi mahdollista koti- tai laitoshoitoa koskevat toiveet.

Hoitotahto velvoittaa myös omaisia. Kun hoitotahto on kirjattu potilastietoihin, niin omaisten on helpompi tehdä hoitopäätöksiä, jos ei itse voi ilmaista tahtoaan.

Hoitotahdosta on syytä keskustella myös hoitavan lääkärin kanssa. Lääkäri pystyy varmistamaan, että hoitotahdon laatija on ymmärtänyt varmuudella laatimansa hoitotahdon merkityksen.

Mikäli myös edunvalvontavaltuutus on ajankohtainen, niin siihen on hyvä merkitä tieto hoitotahdosta ja päinvastoin hoitotahtoon on syytä laittaa maininta edunvalvontavaltuutuksen laatimisesta.

Avainsanat: , , , ,