Yksi kiinteistönkauppoihin liittyvä muu sopimus voi olla esimerkiksi hallinnanjakosopimus:

Mikäli kiinteistö omistetaan määräosilla esimerkiksi siten että rakennuksen puolen A omistaa eri henkilö kuin rakennuksen puolen B (esim. paritalo), voidaan laatia omistajien kesken sopimus kiinteistön käytöstä ja hallinnasta (rakennus ja maa-alueen käyttö). Kyseinen sopimus on nimeltään hallinnanjakosopimus.

Hallinnanjakosopimus voidaan tehdä kiinteistöön, joka omistetaan määräosin (tila, tontti) tai siitä luovutettua määräalaa tai kirjaamisvelvollisuuden alaista muuta käyttöoikeutta tai vuokraoikeutta.

Sopimus on syytä tehdä kirjallisesti. Sopimuksessa tulee mainita sopimuksen osapuolet ja kiinteistö/alue, jota sopimus koskee sekä kiinteistön/alueen sijainti riittävällä tarkuudella (vähintään rekisterinro/määräalatunnus/vuokraoikeuden laitostunnus ja osoite/sijaintikunta, vuokrasopimuksen päiväys jne. riippuen mitä aluetta koskien sopimusta ollaan tekemässä). Sopimuksessa tulee määritellä selkeästi hallinnan jakautuminen. Hallinta voi jakautua esimerkiksi siten, että A hallitsee yksin tiettyä aluetta ja B hallitsee yksin tiettyä aluetta ja lisäksi on vielä yhteisesti hallittavaa aluetta. Liitteeksi voidaan ottaa kartta, jossa alueet ovat merkittynä. Hallinnanjakosopimus tulee päivätä ja allekirjoittaa sopijapuolten toimesta. Sopimus voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan. Ellei ajasta ole sovittu, katsotaan sopimuksen olevan voimassa toistaiseksi.

Hallinnanjakosopimus on mahdollista kirjata kiinteistöön kohdistuvana erityisenä oikeutena lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin parhaalle etusijalle. Kyseistä kirjausta haetaan Maanmittauslaitoksesta. Mikäli kirjausta ei ole tehty, ei saannon tapahtuessa sopimus sido määräosan uutta omistajaa. Mikäli hallinnanjakosopimus on tehty ja kirjattu erityisenä oikeutena, ei sopimuksen voimassaollessa toinen yhteisomistaja voi vaatia tehokkaasti omaisuuden myyntiä, jotta saisi yhteisomistussuhteen purettua. Molemmat voivat realisoida oman omaisuutensa ja perustaa siihen panttioikeuksia.

Avainsanat: ,