Täysi-ikäiselle henkilölle, jonka toimintakyky on laskenut esimerkiksi heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi eikä hän enää itse kykene huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista, voidaan määrätä edunvalvoja, ellei asioita saada hoidettua muulla tavoin.

Tehtävämääräys voi koskea vain yksittäistä tapausta. Määräys voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Edunvalvojana voi toimia yleinen edunvalvoja. Edunvalvojana voi toimia myös omainen tai muu läheinen henkilö.

Hakemus edunvalvonnasta voidaan toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon myös hakijan itsensä lähettämänä. Tuolloin hänen tulee toimittaa hakemuksen liitteeksi lääkärinlausunto edunvalvonnan tarpeen selvittämiseksi. Lisäksi hakijaa itseään kuullaan asiasta henkilökohtaisesti.

Mikäli hakemus tehdään muun kuin hakijan toimesta, pyytää Digi- ja väestötietovirasto tarvittavan selvityksen edunvalvonnan tarpeesta. Tämän lisäksi virasto kuulee asiasta henkilöä, jolle edunvalvojaa haetaan silloin kun hän on kykenevä ymmärtämään edunvalvonnan merkityksen. Myös läheisiä voidaan kuulla ja pyytää selvityksiä ja lausuntoja eri viranomaisilta. Tietyissä tilanteissa maistraatti tekee tuomioistuimelle hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi.

On tärkeää huomata, että edunvalvojan määräys ei kuitenkaan rajoita päämiehen toimintakelpoisuutta. Toimintakelpoisuuden rajoituksesta päätöksen antaa tuomioistuin.

Toimintakelpoisuutta henkilöltä voidaan rajoittaa vain, jos jotkut hänen tärkeät etunsa ovat vaarassa ja lisäksi voidaan todeta, ettei edunvalvojan määrääminen yksin riitä turvaamaan edunvalvottavan etuja. Toimintakelpoisuuden rajoittamisessa voidaan päättää esimerkiksi, että päämiehellä ei ole oikeutta ottaa itselleen velkaa.

Mikäli päämiehen edunvalvonnan tarve lakkaa, voidaan edunvalvojan tehtävä lopettaa. Edunvalvojan tehtävä loppuu myös silloin, kun edunvalvottava menehtyy tai jos edunvalvoja vapautetaan tehtävästään. Mikäli edunvalvojan määräämisen peruste on ollut alaikäisyys, loppuu tehtävä edunvalvottavan täytettyä 18 vuotta.

Edunvalvonta tarkoittaa yksinkertaisuudessaan ensisijaisesti pelkästään päämiesten taloudellisten ja oikeudellisten asioiden hoitamista päätöksessä annetun määräyksen mukaisesti.  Useimmiten edunvalvoja määrätään siis huolehtimaan edunvalvottavan eli päämiehensä omaisuudesta ja taloudellisista asioista.

Joskus edunvalvonta voi käsittää vain yksittäisen tehtävän kuten esimerkiksi kiinteistön myynnin edunvalvottavan puolesta. Edunvalvojan mahdollisuus myydä edunvalvottavan omaisuutta on rajoitettua. Tiettyihin asioihin edunvalvoja tarvitsee maistraatin luvan. Tällainen luvanvarainen toimi on esimerkiksi kiinteistön myynti. Tiettyihin asioihin edunvalvoja ei saa ryhtyä. Tällainen kielletty toimi on pääsäännön mukaan esimerkiksi edunvalvottavan omaisuuden lahjoittaminen. Edunvalvoja voi olla myös esteellinen tehtävään. Tällöin hänen tulee hakea tehtävään edunvalvojan sijainen.

Avainsanat: , ,