Jäämistöoikeus voidaan lukea oikeudenalaksi, joka kuuluu yksityisoikeuteen. Jäämistöoikeuden tehtävänä on kehittää sekä systematisoida oikeudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät niin perintöön kuin testamenttiinkin. Kyseisistä oikeudellisista kysymyksistä säännellään Suomessa esimerkiksi perintökaaressa ja perintö- ja lahjaverolaissa.