Perheoikeus on oikeudenala, joka kuuluu yksityisoikeuteen ja koskettaa meitä jokaista. 

Perheoikeudellinen sääntely koskettaa meitä jo lapsena. Useista meistä tulee aikuisena vanhempia. Solmimme avioliiton, jolloin ehkä mietimme avioehtosopimusta tai sopimusta avioeron varalta. Koemme mahdollisesti erotilanteita, jolloin joudumme miettimään omaisuuden ositusta ja/tai omaisuuden erottelua koskevia kysymyksiä. Elämänkaareemme osuu syntymiä. Kohtaamme myös läheisten menetyksiä, jolloin olemme perunkirjoituksen ja perinnönjaon kysymysten ääressä. Saatamme toimia läheisemme edunvalvojana tai kohtaamme elämässämme henkilöitä, joiden puolesta asioita hoitaa heidän edunvalvojansa. Saatamme myös itse tarvita jossakin elämämme vaiheessa edunvalvojaa, johon on tärkeää varautua jo etukäteen. Tällöin harkitsemme tekevämme edunvalvontavaltuutuksen. Mietimme myös kuolemaamme. Ehkä haluamme määrätä, mitä omaisuudellemme tapahtuu kuolemamme jälkeen. Pysähdymme miettimään testamentin tärkeyttä. 

Perheoikeus on siis oikeudenala, jonka kysymyksiin jokainen meistä väistämättä törmää jossakin elämänsä vaiheessa useita kertoja. Perheoikeuden yksi tehtävä on luoda säännöt edellä mainituille eli esimerkiksi avioliiton solmimiseen liittyen, siihen miten lapsen sukunimi määräytyy ja myös siihen, miten avioliiton päättyminen käsitellään. Avioerossa tulee määriteltäväksi, miten puolisoiden omaisuussuhteet käsitellään, miten vallintarajoitukset vaikuttavat omaisuuden siirroissa unohtamatta lasten ja vanhempien välisen lainsäädännön asioita. Mietimme miten lasten huolto, elatus sekä lasten tapaamiset erotilanteessa tulisi järjestellä. Myös adoptioasiat kuuluvat perheoikeuden piiriin. 

Voimme kiistatta todeta, että perheoikeus onkin yksi tärkeimmistä oikeudenaloista. Perheoikeus koskettaa sitä rakkainta eli perhettämme ja itseämme. Perheoikeudellisia asioita käsiteltäessä pyrimme toimimaan työssämme perhettänne ja teitä kunnioittaen. 

Esimerkkinä perheoikeudellisista laeista voidaan mainita avioliittolaki, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sekä isyyslaki ja laki lapseksiottamisesta. 

Olemme hoitaneet toimistollamme jo useiden vuosien ajan perhe- ja perintöoikeudellisia asioita. Olemme hoitaneet lukuisan määrän perunkirjoituksia, kuolinpesien pesänselvityksiä ja pesänjakoja. Vaikeitakin tilanteita on ratkottu niin kuolinpesissä kuin avoeroissa ja avioeroissa. 

Olemme myös laatineet vuosien ajan testamentteja, jakokirjoja sekä osituskirjoja sekä omaisuuden erotteluasiakirjoja ja monia muita perheoikeudellisia asiakirjoja.  

Olemme myös toimineet avustajana riitaisissa ositusasioissa ja perinnönjaoissa sekä yhteisomistussuhteiden purkamisissa ym. 

Avainsanat: , , , , , , , , ,