Ammattitaitoista asiakaslähtöistä

ja kustannustehokasta palvelua

ASIANAJOTOIMISTO
EIJA HEIKKINEN OY
Lakiasioissa palvelee asianajaja, varatuomari Eija Heikkinen

Asiantuntevat asianajopalvelut luottamuksella

Asianajotoimisto Eija Heikkinen Oy, toimii Oulussa, Pudasjärvellä ja Rovaniemellä.

Asianajotoimisto Oulu: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu,

Asianajotoimisto Pudasjärvi: Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi (postitus Oulu),

Asianajotoimisto Rovaniemi: Kansankatu 10, 96100 Rovaniemi (postitus Oulu).

Tarjoamme ammattitaitoista asiakaslähtöistä asianajo / lakipalvelua kustannustehokkaasti. Asianajaja / lupalakimies toimii asiakasta kunnioittaen luottamuksella sekä asianajajaliiton valvonnan alla.

Tavoitteena nopea ja mahdollisimman paras lopputulos asiakkaan eri ongelmatilanteissa asiakkaan kustannuksia säästäen.

Lakipalvelut / asianajopalvelut voivat vaihdella tarpeen ja tilanteen mukaan pitäen sisällään esimerkiksi oikeudellista neuvontaa, asiakirjojen laatimista tai oikeudenkäynneissä avustamista niin rikosasioissa kuin riita-asioissa.

Asianajaja / lupalakimies palvelee teitä klo 9-16.00 välisenä aikana.

Tarpeen tullen otamme asiakkaita vastaan myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Asiakastapaamiset ovat mahdollisia myös muilla paikkakunnilla.

Palvelut

Rikosasiat

 • rikoksesta epäillyn puolustaminen (esitutkinta, oikeudenkäynti)
 • rikoksen uhrin (asianomistaja) avustaminen esitutkinnassa /oikeudenkäynnissä

Riita-asiat 

 • kiinteistöriidat (esim. hometalo, kosteusongelmat, sisäilmaongelmat)
  • kaupan purku
  • hinnanalennus
  • vahingonkorvaus
 • asunto-osakeyhtiöt sekä osakkeenomistajat; taloyhtiöiden kunnossapitovastuut / vastuunjako
 • hallinto-oikeus
  • vastapuolena esimerkiksi valtio, kunta tai muu niihin rinnastettava
  • julkisyhteisö ja julkisyhteisön vastuu julkisen vallan käyttäjänä

Kiinteistöoikeus

 • kiinteistökauppa
 • lahjakirja
 • vaihtokirja
 • hallintaoikeus / käyttöoikeus
 • kiinteistönkauppoihin liittyvät muut sopimukset kuten hallinnanjakosopimus ym.

Lapsioikeus (lapsi avioerossa, lapsi avoerossa, lapsen etu avioerossa/avoerossa, perheoikeus)

 • lasten huolto, tapaamisoikeus, asuminen ja elatus ym.
  • lapsen huolto: lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitoa. Huoltajia ovat lapsen vanhemmat tai henkilö, joille lapsen huolto on uskottu.
   • sijaishuolto / oheishuolto / yksinhuolto / yhteishuolto
  • lapsen tapaamisoikeus:
   • lapselle tulee turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata myös sitä vanhempaansa, jonka luona hän ei asu.
    • lapsen oikeus
   • erkaannuttamisen estäminen
  • lapsen asuminen:
   • kumman vanhemman luona lapsi asuu
   • vuoroasuminen
  • lapsen elatus:
   • riittävä elatus
   • vanhempien elatuskyky
   • elatusmaksut takautuvasti
   • elatustuki
 • lapsen tapaamissopimuksen täytäntöönpano
  •  kun tapaamissopimusta ei noudateta

Perheoikeus, jäämistöoikeus

 • testamentti
  • miksi tehdä testamentti?
   • perillisten välisten riitojen ehkäiseminen
   • avopari, avopuolison suojaaminen
   • aviehdon tehneet aviopuolisot, puolison suojaaminen
   • uusioperhe
   • verotuksen suunnittelu
  • testamentin päivittäminen / testamentin tuhoaminen
 • perunkirjoitus / perukirjoitus
 • perinnönjako (sopimusjako / toimitusjako)
 • avioero-ositus, riidat ja niiden ratkaiseminen avioero-osituksessa
 • omaisuuden erottelu
 • avioehto
 • muut perheoikeudelliset asiat
 • edunvalvonta-asiat
  • edunvalvontavaltuutus / edunvalvontavaltakirja

Muut asiat

 • lähestymiskielto (avustaminen käsittelyssä, hakemus)
 • vuokrasaatava, häätö
 • vahingonkorvausasiat
 • työsuhteisiin liittyvät riidat
 • sovintoneuvottelut, sovittelumenettelyt
 • asiakirjojen laadinta
 • sukuselvitys

 

Hinnoittelu

Maksuton alkuneuvottelu: Mikäli alkuneuvottelun jälkeen toimeksiantoa ei synny, on alkuneuvottelu maksuton.

Oikeusturva: Oikeudenkäyntejä varten selvitämme puolestasi mahdollisuuden käyttää oikeusturvaetuutta, jolloin vakuutusyhtiö tulee korvaamaan pääosan asianajokuluistasi.

Oikeusapu: Ollessasi pienituloinen selvitämme julkisen oikeusavun käytön mahdollisuuden, jolloin sinulla on mahdollisuus saada oikeusapua valtion varoista. Haemme puolestasi oikeusapupäätöksen.

Asianajaja, lakimies Oulu / asianajaja, lakimies Pudasjärvi / asianajaja, lakimies Rovaniemi, palkkio: Kustannuksien syntymisen ja arvion kustannuksista käymme läpi alkuneuvottelujen yhteydessä. Veloitus syntyy asian hoitamiseen käytetystä ajasta.

Tuntiveloitus oikeusapuasiassa on 136,40 € (110 € +alv 24 %) ja muissa asioissa 248 € (200 € +alv 24 %).

Kopioista veloitetaan 0,50 snt / sivu.

Asiakas voi maksaa kulut myös useammassa erässä.

Sukuselvitys: Tilaamme erillisellä sopimuksella muun muassa perukirjoitusta varten tarvittavat sukuselvitykset ja virkatodistukset. Palvelun hinta määräytyy toimeksiannon laajuden mukaan.

 

Uutta! Nyt voit varata aikasi helposti verkossa. Mikäli neuvottelu ei johda toimeksiantoon, on neuvottelu aina maksuton. 

Varaa aika

ASIANAJOTOIMISTO EIJA HEIKKINEN OY

Eija Heikkinen

asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja asianajaja puhelin040 144 6888

Tiina-Leena Kurki

OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, asianajajatutkinto

050 432 4483

Asianajotoimisto Eija Heikkinen Oy, toimistojen sijainnit Oulussa ja Pudasjärvellä

Oulu

Ratakatu 8 A 1 (2 krs)
90130 OULU

Kartta

Pudasjärvi

Jukolantie 4 A
93100 PUDASJÄRVI

Postitus:
Ratakatu 8 A 1 (2.krs)
90130 Oulu

Kartta

  Asianajopalvelut Oulun seudulla

  Copyright

  © Asianajotoimisto Eija Heikkinen Oy